เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวของไทยผ่านการจัดทำคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักในกรุงเทพฯ หรือ MICHELIN Guide Bangkok  โดยมี มร.มาร์ค เวเซียร์ (Marc Vayssiere) ผู้อำนวยการ บริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์, นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางสาวสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงดังกล่าวที่ประเทศฝรั่งเศส

Michelin Star

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากประเทศสิงคโปร์) และเป็นประเทศที่หกในเอเชีย (รองจากญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ และฮ่องกง) ที่มีการจัดทำคู่มือดังกล่าว

อนึ่ง คู่มือแนะนำร้านอาหาร ‘มิชลิน ไกด์’ ถือเป็นมาตรฐานร้านอาหารคุณภาพระดับโลก เนื่องจากการคัดเลือกร้านอาหารเพื่อแนะนำในคู่มือดังกล่าวมีกระบวนการที่เข้มงวดตามกรรมวิธีซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ ทั้งยังดำเนินการอย่างเป็นอิสระและได้มาตรฐานเดียวกันใน 25 ประเทศทั่วโลก โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของร้านอาหาร 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพสินค้า, การจัดเตรียมและรสชาติ, ลักษณะเฉพาะตัวของเชฟที่สื่อผ่านอาหารที่ปรุงขึ้น, ความคุ้มค่า สมราคา ตลอดจนความเสมอต้นเสมอปลายของคุณภาพและรสชาติอาหาร


Michelin Star Guide Bangkok

More information or reservation

Contact dining concierge LINE@ : @greatgastro