Liu

Liu, Authentic Cantonese Experience

LIU ห้องอาหารจีนชื่อดัง แห่งโรงแรม Conrad Bangkok ที่เปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน นำเสนอเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรต้นตำรับที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบชั้นยอด สด... Read More...

Top 5 Chinese Restaurant for Duanwu Festival Celebration

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ เทศกาลตวนอู่ (端午节) ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ในปฏิทินจีน เป็นวันที่ชาวจีนจะระลึกถึง "ชีหยวน" กวีคนสำคัญของจีน ชีหยวนเป็นขุนนา... Read More...