Sky on 20

Sky on 20, Best place for Bangkok Sunset Scene

Sky on 20 คือ Rooftop Bar แห่งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบอันหลากหลายของกรุงเทพยามค่ำคืน ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และเข้าถึงได้ง่าย ส... Read More...