Culinary service styles (Ep.2)

ในตอนก่อนหน้า Great Gastro พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการให้บริการจากฝั่งอังกฤษที่มีจุดเด่นด้านการใช้ service gear และอเมริกาที่พัฒนาการบริการให้ตอบโจท... Read More...