โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ นำความอร่อยของอาหาร ผสมผสานกับความรักและเอื้ออาทร มาเป็นกุญแจสำคัญเพื่อสนับสนุนบ้านพิงพัก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

งาน Eat Drink Pink ปีนี้ จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 นำเสนอร้านอาหารชั้นนำและร้านเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียง มาร่วมกันระดมทุนสนับสนุนบ้านพิงพัก ซึ่งจะเป็นที่พักพิงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งแรกของโลก

Eat Drink Pink

ปีนี้โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในสังคม ด้วยการนำความเป็นเลิศทางด้านอาหาร มาผสานกับความรักและความเอื้ออาทร เพื่อเป็นกุญแจสำคัญสำหรับกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในปีนี้โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Eat Drink Pink ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 แล้ว ที่ทางโรงแรมฯ ร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดงานออกร้านนำเสนออาหารเมนูสร้างสรรค์ เพื่อระดมทุนหารายได้มอบให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพิงพัก โดยในปีนี้จะมีร้านอาหารมากกว่า 30 ร้าน เข้าร่วมงานการกุศลนี้ อาทิ  Eat Me, Nahm, Bo.lan, Le Du, Err, Lenzi, Il Fumo, Bunker และ The Never Ending Summer เป็นต้น

Eat Drink Pink

ในงาน Eat Drink Pink ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน นี้  แขกผู้มาร่วมงานจะได้ลิ้มรสอาหาร และเครื่องดื่มเมนูสร้างสรรค์ ซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดยบรรดาเชฟ และบาร์เทนเดอร์ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยความเอื้ออาทรที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ร่วมกันนำเสนอความอร่อยด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยรายได้จากการจัดงาน ซึ่งจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ จะสมทบรวมกับเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมระดมทุนกิจกรรมอื่นๆ เพื่อบริจาคมอบให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โดยงาน Eat Drink Pink 2015 ซึ่งจัดเป็นปีที่สองเมื่อปีก่อน รวมกับเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมอื่นๆ สามารถระดมทุนได้ถึง 1,200,000 บาท

Eat Drink Pink

ในปีนี้ นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Eat Drink Pink ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถสนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติได้ด้วยการร่วมบริจาคผ่านโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ โดยผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินเป็นจำนวนตั้งแต่ 350,000 บาทขึ้นไป เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านพิงพัก และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้นั้น จะได้รับการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมโดย รศ. นพ. กฤษณ์  จาฏามระ ด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้ ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้รับอภินันทนาการสปาทรีทเมนต์ปรนนิบัติกายและใจ จำนวน 10 ทรีทเมนต์  ณ เดอะเพนนินซูลา สปา โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณในน้ำใจและความเมตตาของผู้บริจาค

Eat Drink Pink

“ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยทรงห่วงใยผู้หญิงไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับมูลนิธิ ศูนย์มะเร็ง        เต้านมเฉลิมพระเกียรติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้หญิงไทย โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากทั่วทั้งประเทศทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่มอบความช่วยเหลือสนับสนุนมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพิงพัก ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกของโลก ซึ่งประกอบด้วยที่พักของผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษาแต่ขาดแคลนที่พักอาศัย ศูนย์กิจกรรมในระหว่างวันเพื่อผู้ป่วยและอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ตลอดจนศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อผู้หญิงทุกคน

Eat Drink Pink

บ้านพิงพักถือกำเนิดขึ้น (Pink Park Village) เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร โดยปราศจากการแสวงหาผลกำไร ดำเนินงานโดยทีมแพทย์พยาบาล จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักโภชนาการและอาสาสมัคร กล่าวได้ว่า หมู่บ้านพิงพัก เป็นที่พักพิงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม วัตถุประสงค์หลักของหมู่บ้านพิงพัก คือเป็นศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลและดีที่สุดในภูมิภาค โดยวางพื้นฐานหลักการตามข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มของโรคมะเร็งเต้านมในอนาคตอันใกล้นี้ การวินิจฉัยและการจัดการกับโรคนี้ไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับเทคนิคทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังจะขึ้นอยู่กับผลวิจัยทางห้องปฏิบัติการและผลวิเคราะห์โมเลกุลด้วย วิธีการอันทันสมัยเหล่านี้มีราคาสูงและซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งเกินกว่าที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งจะสามารถทำได้ ศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการวินิจฉัยที่ล้ำสมัย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานสำหรับทั้งภูมิภาค รศ. นพ. กฤษณ์  จาฏามระ ผู้อำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม และ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า

Eat Drink Pink

“เราอยากเห็นบ้านพิงพักเป็นสถานที่แห่งความหวังและความเอื้ออาทร เป็นสถานที่ที่เป็น “ที่พึ่งของผู้หญิง” อย่างแท้จริง บ้านพิงพัก (Pink Park Village) จะประกอบด้วย บ้านพักและสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice) และบ้านพักฟื้นผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา (Convalescence) ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ นอกจากนี้ยังจะมีศูนย์กิจกรรมระหว่างวันสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั่วไป และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างให้หมู่บ้านพิงพักเป็นผู้นำทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมในภูมิภาคนี้”

 

นอกเหนือจากการให้ความสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพิงพัก (Pink Park Village) รายได้จากการระดมทุนโดยโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ได้ถูกนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กลายเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมที่มีความเป็นเลิศในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมระดับแนวหน้าของโลก ที่ศูนย์ฯ ให้บริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเต้านมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องแรกของโลก โดยเครื่องนี้สามารถสร้างภาพสามมิติของเต้านมได้อย่างแท้จริง โดยไม่มีการบีบเต้านม ใช้เวลาตรวจเพียง 10 วินาที สามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัย ระบุตำแหน่งจุดที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ที่ศูนย์ฯ ยังมีเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจเต้านมโดยเฉพาะ และมีเพียงเครื่องเดียวในประเทศไทย ซึ่งเครื่อง MRI นี้ สามารถสแกนเต้านมทำให้มองเห็นเซลล์ชั้นในของเต้านมได้จากหลากหลายมุม จึงให้ผลการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยเหล่านี้ทางศูนย์ฯ ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ทำให้ผู้ป่วยไร้ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

Eat Drink Pink

โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย  ในผู้หญิงไทยทุกๆ 10 คน จะมีหนึ่งคนที่มีโอกาสต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม แต่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมากกว่าครึ่งหนึ่งขาดการรักษาดูแลที่ถูกต้องและพอเพียง ผู้ป่วยจำนวนมากต้องเผชิญกับการฟื้นฟูหลังการรักษา หรือไม่ก็ต้องเผชิญกับการเสียชีวิตอย่างน่าหดหู่ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการร้องขอจากแพทย์ให้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ไม่มีที่ไป ไม่มีที่พึ่ง จึงเป็นการจำกัดโอกาสในการรับผู้ป่วยใหม่และไม่สามารถทำการรักษาผู้ป่วยใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้น

Eat Drink Pink

งาน Eat Drink Pink ซึ่งเป็นงานที่นำเสนออาหารอันหลากหลายจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากกว่า 30 ร้านภายในงานเดียว ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสความอร่อยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพนนินซูลา   อิน พิ้งค์ (Peninsula in Pink) ซึ่งจะมีกิจกรรมประจำปีของโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในปีนี้งานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ณ บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ภายในงานนอกจากความอร่อยที่หลากหลายจากร้านอาหารชั้นนำมากกว่า 30 ร้าน ยังมีการขายบัตรจับรางวัลเพื่อหารายได้สมทบทุน โดยมีรางวัลที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเข้าพัก ณ โรงแรมในเครือเพนนินซูลา เช่น โรงแรมเพนนินซูลา ปักกิ่ง โรงแรมเพนนินซูลา เซี่ยงไฮ้ โรงแรมเพนนินซูลา นิวยอร์ก คอร์สเรียนทำอาหารไทย และ บัตรกำนัลสปา ณ เดอะ เพนนินซูลา สปา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายเข็มกลัดริบบิ้นสีชมพู เพื่อหารายได้สมทบทุน อีกด้วย

Eat Drink Pink

บัตรเข้าร่วมงาน Eat Drink Pink ราคา 3,000 บาท ต่อท่าน โดยงานจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองบัตรเข้าร่วมงาน Eat Drink Pink 2017 ได้ที่โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ โทร 0 2020 2888 หรือ อีเมล


EAT DRINK PINK

The Peninsula Bangkok

20 November 2017
18:00 hrs onward

Ticket for The Eat Drink Pink 2017 at THB 3,000++

To buy the ticket please call 02 020 2888

More information or reservation

Contact dining concierge LINE@ : @greatgastro

Reserve Table

MAP