มารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำขณะที่รับประทานอาหารร่วมกัน เช่นเดียวกับวิธีการใช้ส้อม และมีดบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก ฉะนั้นเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการใช้ส้อมและมีดกันสักเล็กน้อย เพื่อจะได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ทั้งช่วยให้ร่วมโต้ะอาหาร ได้อย่างมั่นใจอีกด้วย

CONTINENTAL STYLE         

เริ่มจากการจับส้อม ให้จับด้วยมือซ้าย และคว่ำส้อมลง ใช้ส้อมในการรั้งให้อาหารอยู่กับที่เมื่อจะตัดอาหาร

1

จับมีดด้วยมือขวา โดยยกมีดสูงจากจานเพียง 1-2 นิ้ว และใช้นิ้วชี้วางลงบนสันมีดเพื่อช่วยในการกดตัดอาหาร

2

ใช้ส้อมจิ้มอาหารเข้าปาก เมื่อไม่ต้องการใช้มีด ให้วางทิ้งไว้บนโต้ะ


 AMERICAN STYLE

ตามธรรมเนียมอเมริกันนั้น จะจับส้อมด้วยมือขวา ใช้วิธีการจับคล้ายกับการจับดินสอ โดยวางปล้ายด้ามส้อมไว้ระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ วางกลางด้ามส้อมไว้ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง ขณะใช้ส้อมตักอาหาร ให้เลื่อนนิ้วชี้ห่างจากปลายส้อมเพื่อไม่ให้นิ้วมือสัมผัสกับอาหาร

3

 จับมีดด้วยมือซ้ายโดยใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยประคองด้ามมีด วางนิ้วชี้ไว้บนสันมีด ส่วนนิ้วหัวแม่มมือให้วางไว้ด้านข้างของมีด


Courtesy information from “www.etiquettescholar.com”

More information or request Reservation

Call : 02 254 9005 / LINE@ : @greatgastro 

RESERVE