โรงแรมเพนนินซูลากรุงเทพฯ และ วิทยาลัยดดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมมหิดล ร่วม น้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ในพระบาทสสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ มา บรรเลงในวันเเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ เดอะ ล็อบบี้

Afternoon Tea with music

โรงแแรมเพนนินซูลากรุงเทพฯ นำเสนอกิจกรรมยามบ่ายอันน่าอภิรมย์ เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานของว่างและชุดน้ำชายามบ่าย ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวตะวันตก โดยมีศิลปะแห่งดนตรีเป็นองค์ประกอบเข้ามาเติมเต็มความสมบบูรณ์ยามบ่ายเพื่อยกระดับบ่ายวันเสาร์ของท่านให้เป็นยามบ่ายอันน่าอภิรมย์และจรรโลงจิตใจ โดยในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ทางโรงแแรมฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอการแสดงดนตรีแแจ๊ส โดยศิลปินวง The Bob Trio and Ink ซึ่งสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยกลุ่มศิลปินจะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบรรเลง ณ เดาะ ล็อบบี้ ของโรงแรมฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์อีกด้วยโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการจิบน้ำชายามบ่ายพร้อมการแสดงดนตรีช้ันสูง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสนับสนุนนักศึกษา ที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถ โดยใช้โรงแแรมฯ เป็นเวที ให้นักเรียน นักศึกษา และศิลปินชาวไทยได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Afternoon Tea with Music

กิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายพร้อมเพลิดเพลินกับศิลปะแห่งดนตรีชั้นสูง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยชุดน้ำชายามบ่ายจะให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 – 18:00 น. และการแสดงดนตรีแจ๊สจะเริ่มเวลา 15:00 – 17:00 น. โดยจะมีการพักการแสดงหนึ่งครั้ง

  • ชุดน้ำชายามบ่ายราคา 1,400++ บาท สำหรับสองท่าน

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โรงแรม เพนนินซูลากรุงเทพฯ โทร 02 020 2888 อีเมล diningpbk@peninsula.com


Afternoon Tea with The Art of Music

The Peninsula Bangkok

Saturday 7th October 2017 from 14:00 – 18:00 hrs.

THB 1,400++  for Two person

To make a reservation, please call 02 020 2888

More information or reservation

Contact dining concierge LINE@ : @greatgastro

Reserve Table

MAP