High Tea Jubilee @ Ratchaprasong

“ย่านราชประสงค์” ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และ 8 ทีรูมจากโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ และศูนย์การค้าภายในย่านฯ หยิบยกเสน่ห์แห่งรสนิยมของอารยธรรมการดื่มน้ำชาจากหล... Read More...