Chocolate Buffet

Indulge in heaven of sweet at Lobby Salon Chocolate Buffet

วัฒนธรรมการดื่มชายามบ่ายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยอดนิยมของชาวกรุงเทพ ซึ่งมักจะใช้เวลายามบ่ายในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับการรับประทานของว่างคาวหวาน... Read More...