1

“ความรวดเร็ว” ถือเป็นสิ่งสำคัญของร้านอาหารประเภท Fast Food หรือที่รู้เรียกกันว่า “อาหารจานด่วน” ร้านอาหารประเภทนี้มีทั้งในรูปแบบของร้านค้าที่เร่ขายตามท้องถนน จนกระทั้งถึงร้านอาหารที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก เช่น McDonald หรือ KFC ลักษณะการให้บริการของร้านอาหารประเภทนี้จะเป็นแบบบริการตัวเองเสียส่วนใหญ่ คือมีเคาเตอร์สำหรับซื้ออาหาร ชำระเงิน และรอรับอาหารที่ทำอย่างรวดเร็วจากเคาเตอร์มานั่งทานยังโต้ะที่ว่างอยู่ อีกทั้งเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ จะมีมุมให้นำภาชนะไปวางหรือทิ้งเศษอาหาร โดยตามมารยาทของการทานอาหารประเภทนี้ ผู้ทานต้องเก็บภาชนะและเศษอาหารไปทิ้งเองด้วย ในปัจจุบันร้านอาหารประเภท Fast Food มักให้บริการในรูปแบบของ Drive Thru คือการขับรถไปสั่งอาหาร ณ ช่องสั่งอาหาร ชำระเงิน และ ไปรับอาหารที่จุดรับ โดยไม่ต้องลงจากรถเลยด้วย

2

ร้านอาหารประเภท Casual Dining มักให้บริการในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ด้วยอาหารที่มีราคาเหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป มีเมนูให้เลือกหลากหลาย การให้บริการจะเป็นในรูปแบบของการมารับรายการอาหารที่โต้ะจากบริกรที่มักรื่นเริงและบริการอย่างเป็นกันเอง อาหารมักจะปรุงขึ้นใหม่ตามสั่งและนำมาเสิร์ฟที่โต้ะ จากนั้นเมื่อทานเสร็จก็เรียกบริกรมารับชำระค่าอาหารที่โต้ะอาหารนั่นเอง ร้านประเภทนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า เช่น ฟูจิ หรือ MK เป็นต้น บางครั้งร้านอาหารลักษณะนี้จะมีส่วนของบาร์คอยให้บริการเครื่องดื่มที่หลากหลายเสริมเข้ามาด้วย

3

ร้านอาหารแบบ Fine Dining เป็นร้านที่อาจจะเรียกว่า ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารแทนก็ได้ มีการบริการแบบเต็มรูปแบบนำเสนออาหารเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้าน นอกจากนั้นมักจะมีเมนูอาหารแบบเป็นชุด หรือ Set Menu ที่เรียบเรียงเมนูอาหารไว้เป็นคอร์ส บางร้านให้บริการ Wine Pairing คือการจับคู่อาหารแต่ละจานกับไวน์ที่เข้ากันให้ด้วย ส่วนร้านอาหารมักประดับตกแต่งอย่างเป็นเอกลักษณ์ให้เข้ากับรูปแบบอาหาร วัสดุอัปกรณ์รวมทั้งเครื่องแต่งกายของพนักงานทุกคนได้รับการออกแบบมาอย่างดี และพนักงานจะถูกฝึกให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวมทั้งรู้และปฏิบัติตนตามมารยาทการรับประทานสากลอย่างเคร่งครัด การจะรับประทานอาหารในร้านแบบนี้มักต้องปฏิบัติตนตามมารยาทสากลเช่นกัน ซึ่งรวมถึง การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวิธีการทานหรือดื่มอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภทด้วย บางร้านอาจมีกฏระเบียบพิเศษที่แจ้งให้กับผู้ทานทราบ การใช้บริการร้านอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่ ควรสำรองโต้ะล่วงหน้าเสมอ เนื่องจากพนักงานจะแจ้งกฏระเบียบต่างๆให้ทราบขณะที่เราทำการสำรองโต้ะ นั่นเอง