Tammy Macaan

The Living Room, Tammy McCann new Jazz sensation.

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคมนี้ เดอะ ลิฟ วิ่งรูม ภูมิใจต้อนรับ แทมมี่ แมคแคน (Tammy McCann) นักร้องแจ๊สสาวผู้มีเสียงอันน่าหลงใหลจากเมืองชิค... Read More...
The Living Room

The Living Room, New Italian Jazz

เดอะ ลิฟวิ่ง รูม ร่วมกับสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ภูมิใจต้อนรับ วงควอเต็ตอะเพย์รอน แซ็ก (Apeiron Sax Quartet) และวงควอเต็ตลูก้า ชิอาร์ลา (Luca Ciarl... Read More...

Nancy Harms Live at The Living Room

โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit ภูมิใจต้อนรับนักร้องแจ๊สสาว Nancy Harms กับการแสดงครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมาขับกล่อมเพลงแจ๊สที่ The Living Room ร่วม... Read More...

The Sound of New Harlem Emily Braden Live at The Living Room

ตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ Emily Braden นักร้องสายแจ๊สมากฝีมือจากเมืองนิวยอร์ค ได้บินตรงมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อทำการแสดง ณ The Living Room ร่วมกั... Read More...

The Living Room, Unforgettable Nights with Cynthia Scott

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 10 มิถุนายน ขอเชิญทุกท่านพบกับนักร้องแจ๊สระดับตำนาน Cynthia Scott ที่ได้นำเสียงเพลงอันไพเราะจากประสบการณ์การแสดงกว่า... Read More...

The Living Room, World Class Jazz

เดือนเมษายนนี้ The Living Room ขอเชิญทุกท่านพบกับนักดนตรีแจ๊สระดับโลกที่จะมาขับกล่อมทุกท่านไปกับเสียงเพลงอันแสนไพเราะ เริ่มด้วย Cannon Brothers นักดนต... Read More...