Chen Jiangming

Shang Palace, Guest Chef Chen Jiangming

เชฟรับเชิญพิเศษ เฉิน เจียง หมิง จะมาแสดงฝีมือการปรุงอาหารเสฉวนรสชาติต้นตำรับในระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2561  ณ  ห้องอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ล... Read More...