Up & Above Restaurant

Up & Above Restaurant, Saturday Night Jazz Buffet

ห้องอาหาร Up & Above Restaurant แห่งโรงแรม The Okura Prestige Bangkok นำเสนอ Buffet มื้อค่ำโฉมใหม่ ที่จัดขึ้นเฉพาะทุกๆค่ำคืนวันเสาร์เท่านั้น กับ S... Read More...