1823 Tea Lounge

1823 Tea Lounge by Ronnefeldt

ในข่วงไม่กี่ปีนี้  High Tea หรือ Afternoon Tea กลายมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามบ่ายยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ Tea Lounge อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ร้านที่เราจะพา... Read More...
1823 Tea Lounge

The World’s First Tea Lounge by Ronnefeldt

ตาม Great Gastro ไปสัมผัส Tea Lounge แห่งแรกและแห่งเดียวของโลก ภายใต้อาณาจักรชาอันเลื่องชื่อของ Ronnefeldt ที่ 1823 Tea Lounge by Ronnefeldt ณ Gayso... Read More...